SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN MERKUR PITEÅ

Antal bröder: 157 st

Stipendiefonden

Nya stadgar är antagna vid riksmötet i Östersund vilket innebär att det blir enklare att föreslå kandidater. Den broder som så önskar, sänder sitt förslag till sin storloge eller till Ordens kansli.

Nu kan även arbete med ungdomar belönas, förutom social hjälpverksamhet och eftergymnasiala studier eller forskning med humanistisk inriktning. Nytt är också att Ordensrådet kan dela ut stipendier mellan riksmötena och på lägre belopp än 25 000 kr. Liksom tidigare ska också stipendier delas ut på riksmötet. Förändringen innebär att förslag till stipendiater kan lämnas löpande under året. För utdelning vid riksmötet krävs inlämning minst 6 månader i förväg.

Medel behövs

Men om fonden ska kunna dela ut stipendier oftare måste fonden ha pengar till det. Här har alla bröder och grundloger en viktig roll. Passa på att ge pengar till fonden. Lämpliga tillfällen kan vara:

  • Gratulera en broder på högtidsdagar
  • Hedra en broder vid bortgång
  • Lotterier eller insamlingar i grundlogen till fonden

Övriga upplysningar

Stipendiefondens handläggare
Lars Grefmar
040-93 86 67 
lars.grefmar[a]telia.com

Riks stor Ädel Ärk
Dag Wikman
0911-20 09 21
rsaa[a]druidordern.org