SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
LOGEN MERKUR PITEÅ

Antal bröder: 157 st

Historik

Merkurs 75-års jubileum

Må enhet, frid och endräkt glöda nu från altarlågan opp.

Bröder - må de ständigt föda ädel kraft och tro och hopp.

Med dessa ord invigdes år 1904 - Logen Astra i Malmö - den första Druidlogen i Sverige.

Druidismens budskap som värnar om gott brödraskap, Enhet, Frid och Endräkt människor emellan spred sig ut över landet.

Budskapet nådde också ett antal bröder i Piteå som tyckte att Druidismens levnadsregler var värda att ta till sig och sprida ut dem vidare.

Den 3 februari 1935 stiftades Logen Merkur. Det var 9 ambitiösa bröder som var initiativtagare. Invigningen av logen och installation av de 7 ämbetsmännen förrättades av Storlogens Ädeldruid Hansson.

Logens första Ädelärk blev en herre vid namn Liljestam.

Namnet Merkur sägs härstamma från Merkurius, planeten som är närmast solen och som vi ibland kan se som afton- och morgonstjärna.

Den romerska mytologin beskriver också guden Mercurius som handelns och köpmännens beskyddare.

Logen Merkur växte och blev fler och fler bröder. Ämbetsmännen och bröderna mycket engagerade och jobbade hårt för logens utveckling. De handskrivna och mycket detaljrika protokollen vittnar om detta. Allt var inte enkelt men viljan och glädjen fanns.

Under de första åren hölls mötena hemma hos någon av bröderna. Efter hand som ekonomin blev bättre, och tilltron till logens överlevnad blev säkrad, började bröderna söka efter en lokal att hyra. Under många år hyrde bröderna in sig i andras lokaler, vilket naturligtvis var bra men inte helt tillfredställande.

Ett protokoll från 1960 redovisar brödernas beslutsamhet: "Lokalfrågan måste lösas - vi kan inte ha det så här. Vi skall ha en egen lokal."

Sagt och gjort, en fastighet köptes på Strömsborg och med duktiga bröders arbetsinsats gjordes den nödvändiga restaureringen.

Den 21 mars 1964 invigdes nuvarande Merkurgården av vår egen Merkurbroder Stor Ädel Ärk Rickard Ökvist.

Logen Merkur fortsatte att växa. Efterhand blev lokalen opraktisk och trång så en omfattande om- och tillbyggnad gjordes i brödernas regi 1992.

Genom alla år har grundlogerna i Nordanland haft ett innehållsrikt utbyte med varandra. Protokollen berättar om trivsel och brödraskap.

En logeverksamhets  framgångar i utveckling och gemenskap är mycket beroende av att brödernas damer deltar. Detta insåg tidigt bröderna i Logen Merkur. Protokollen från början av 50-talet visar brödernas intresse, för att en damklubb måste till. Detta resulterade i att den 24 april 1953 bildades Merkurs Damklubb.

Sedan dess har det bara "rullat" på och vi har en ömsesidig uppfattning om det var ett av de bättre  beslut som har tagits. Damklubbens verksamhet stärker samhörigheten på många sätt.

Under de gångna 75 åren har vi i Logen Merkur invigt 380 bröder. I dag är vi 148 bröder i Logen Merkur och är därmed en av de större logerna i landet.

Många bröder har varit med i Logen mer än 25 år - de är våra veteraner. Vi har också bröder som har varit med i över 50 år - de är jubelveteraner.

Gemenskapen och harmonin inom vår Loge har genom åren varit mycket bra. Naturligtvis har de funnits olika uppfattningar i olika frågor men efter tagna majoritetsbeslut har enigheten varit total

Druidismens nyckelord. Enhet, Frid och Endräkt har genom åren påverkat oss bröder så att vi på ett naturligare sätt har respekt för och förståelse om våra medmänniskor. Samvaron under brödramåltiden och i efterlogen har alltid speglat en bild av gott brödraskap där glädje och bekymmer delas av alla.

Efter dessa 75 år riktar jag ett varmt tack till de bröder som stiftade Logen Merkur.